Rodzaje audytów energetycznych

Rodzaj audytu Podstawa i wytyczne sporządzania audytu Zastosowanie
zamów audyt
Audyt energetyczny dotyczy termomodernizacji budynków oraz lokalnych źródeł i sieci cieplnych Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów

Rozporządzenie w sprawie audytu energetycznego (Dz.U. nr 43/2009, poz. 346
1) Modernizacja wspierana premią termomodernizacyjną (audyt wymagany przez BGK)
2) Modernizacja budynków wspierana dotacją w ramach programów i konkursów NFOŚiGW oraz RPO (audyt wymagany do wniosku)
zamów audyt
Audyt remontowy dotyczy remontów budynków mieszkalnych z uwzglednieniem wymagań energooszczedności Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów

Rozporządzenie w sprawie audytu energetycznego (Dz.U. nr 43/2009, poz. 346
Modernizacja wspierana premią remontową (audyt wymagany przez BGK)
zamów audyt
Audyt efektywności energetycznej dotyczy przedsiewzięć dla poprawy efektywności energetycznej Ustawa o efektywności energetycznej

Rozporządzenie w sprawie audytu efektywności energetycznej (Dz.U. z 2012 r. poz. 962)
Przedsięwzięcia zgłaszane do przetargu na "Białe Certyfikaty" (audyt wymagany przez URE przy złożeniu oferty przetargowej)
zamów audyt
Audyty energetyczne i elektroenergetyczne w przedsiębiorstwach dofinansowywane przez NFOŚiGW w ramach programu priorytowego NFOŚiGW - program priorytetowy "Efektywne wykorzystanie energii" Część 1) - dofinansowanie audytów energetycznych i elektroenergetycznych w przedsiębiorstwach

Wytyczne NFOŚiGW
Audyty wykonywane w przedsiębiorstwach dla określenia możliwości oszczędności energii, przeliczanej na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych
zamów audyt
Audyt efektywności ekologicznej (porzerzony o miarą efektu ekologicznego projektu) Program operacyjny PL04 w ramach EOG 2009-2014 (środki norweskie)

Wytyczne w sprawie metodologii obliczania efektu energetycznego i ekologicznego projektu
Przedsięwzięcia zgłaszane do programu operacyjnego PL04 "Oszczędzanie energii i promowanie OZE"
Audytor energetyczny
mgr inż. Longin Bartnik
Telefon: 691 50 64 30
biuro@LB.biz.pl
www.LB.biz.pl
www.audyt-energetyczny.net
Powrót